معرفي مركز آموزش علمي كاربردي گروه صنعتي صفا

مركز آموزش علمي – كاربردي گروه صنعتي صفا در سال 1386 با مجوز وزارت علوم تحقيقات و فن آوري تحت نظارت دانشگاه جامع علمي – كاربردي با حمايت وزارت صنايع و معادن تاسيس و راه اندازي گرديده است .

آموزشهاي علمي – كاربردي :

آموزشهاي علمي – كاربردي با هدف انتقال دانش و ايجاد مهارتهاي شغلي و حرفه اي ، رشد و شكوفايي استعداد هاي ذاتي افراد براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون ، بهنگام كردن و ارتقاء دانش و مهارت شاغلين ، برنامه ريزي و اجرا ميگردد تا افراد را براي انجام كار مورد نظر به توانايي لازم برساند . برنامه هاي آموزشي علمي – كاربردي از طريق تجزيه و تحليل شغل و تعيين دانش و مهارت لازم براي انجام آن طراحي شده و در چارچوب نظام علمي –كاربردي تدوين مي گردد.

هدف از تاسيس مركز :

هدف اساسي از تاسيس اين مركز تامين نيازهاي آموزشي كاربردي كارخانجات و واحد هاي صنعتي فعال در منطقه شهر ساوه و شهرك هاي صنعتي اطراف آن به منظور ارتقاء سطح آگاهي هاي فني و تخصصي نيروي شاغل و تامين و تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز مي باشد .با توجه به رشد توسعه صنعتي در شهركهاي صنعتي شهر ساوه و ايجاد واحد هاي صنعتي جديد ، نياز به تربيت نيروي كاردان متخصص و ارتقاء علمي شاغلين موجود در منطقه ، اجراي دوره هاي علمي – كاربردي بعنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير محسوس مي باشد . در اين راستا كارخانجات گروه صنعتي صفا با بيش از 30 سال سابقه توليدي و برخورداري از امكانات مناسب كارگاهي تا حدودي ميتواند نيازهاي آموزشي خود و ساير واحد هاي صنعتي منطقه را در ( ( مركز آموزش علمي – كاربردي گروه صنعتي صفا )) تامين و برآورده سازد .

عنوان رشته ها :

در حال حاضر اين مركز در رشته هاي كارداني علمي – كاربردي ذيل دانشجو مي پذيرد :

الف : كارشناسي نا پيوسته

 

* مهندسي تكنولوژي تغير شكل فلزات

 

* مهندسي تكنولوژي طراحي و نقشه كشي صنعتي

 

ب : كارداني ترمي

* نورد فولاد

*نقشه كشي صنعتي

* مديريت بازرگاني

ج : كارداني پودماني

* نقشه كشي صنعتي

 

* جوشكاري

 

* تعميرات مكانيكي

* بازاريابي

 

 

در نظام ترمي داوطلبان بعد از قبولي در كنكور علمي – كاربردي كه توسط سازمان سنجش و آموزش كشور هر ساله برگزار مي گردد، مي توانند در رشته مربوطه ثبت نام نمايد و مطابق دانشجويان ساير دانشگاهها 12 تا 20 واحد در هر ترم اخذ نمايد و در مدت حداقل 4 ترم و حداكثر 6 ترم فارغ التحصيل گردد. قوانين و مقررات آموزشي مطابق با ساير دانشگاههاي وزارت علوم تحقيقات و فن آوري مي باشد . با توجه به امكانات نرم افزاري و سخت افزاري موجود در اين مركز و با بهره گيري از اساتيد مجرب دانشگاهي براي اولين بار دركشور اين مركز اقدام به پذيرش دانشجو در رشته علمي–كاربردي (( نورد فولاد )) نموده است . و دانشجويان پذيرفته شده در رشته مذكور مشغول به تحصيل مي باشند . در حال حاضر پذيرش دوره هاي كارداني علمي – كاربردي پودماني در 4 رشته فوق در اين مركز انجام مي پذيرد كه پذيرش در اين دوره ها بر اساس معدل كل ديپلم و با توجه به اولويت هاي بومي ، غير بومي ، سهميه شاغل ، آزاد و ايثارگر صورت مي پذيرد . امكانات مركز :مركز آموزش علمي – كاربردي گروه صنعتي صفا داراي رستوران و غذاي گرم براي دانشجويان در يك وعده مي باشد . اين مركز مجهز به سايت كامپيوتري ، كارگاههاي آموزشي جهت برگزاري واحد هاي عملي است. شايان ذكر است آدرس و تلفن مركز آموزش گروه صنعتي صفا به شرح ذيل مي باشد : ميدان آزادي ، بالاتراز آزادي ، آزادي 29 تلفن : 23 222 42 و 24 222 42 فكس : 25 222 42