1-تماس تلفنی با کارشناس دانش آموخته گان مرکز (خانم صفري) جهت هماهنگی های لازم. شماره تماس 42402003 الی 7 داخلی 116

2ـ مراجعه به سایت دانش آموختگان به آدرس http://info.uast.ac.ir/fareghotahsil/default.aspx جهت ثبت نام در کانون دانش آموختگان و دریافت پرینت کد رهگیری

3-مراجعه به وب سایت مرکز قسمت سامانه هوشمند و در قسمت دانش آموخته گان اطلاعات خود را تکمیل نمایند.

4ـ تهیه تمبر به مبلغ 10،000 ريال از بانک ملی و ارائه به مرکز

5ـ همراه داشتن کارت دانشجویی

6ـ برگه تسویه حساب  با مرکز

7-اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت وظیفه عمومی برای آقایان (دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترمی)