اين جشنواره در دو بخش كتبي و شفاهي ؛ در سه مرحله استاني، كشوري(بين كليه مراكز علمي-كاربردي كشور) و ملي(بين كليه دانشگاههاي كشور) برگزار خواهد شد.

 

شرايط شركت كنندگان:

1-داوطلب شركت در مسابقات بايد در زمان ثبت نام درجشنواره، دانشجوي يكي از مراكز آموزش عالي علمي – كاربردي وابسته و يا تحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي باشد.

2-دانشجوياني كه بعنوان عوامل اجرايي مسابقات هستند مجاز به شركت در مسابقات نيستند.

 

 

زمان برگزاري مرحله استاني:

 

بخش شفاهي، هفته اول اسفند ماه 89 – واحد استاني

 

بخش کتبی، سه شنبه 6 اردیبهشت 1390 ساعت 10 صبح– واحد استاني

مرحله كشوري: مرداد ماه 1390 - استان گيلان

هدايا: به كليه برگزيدگان جشنواره، هداياي ارزشمندی اهداء خواهد شد.

مهلـت ثبـت نام بخش شفاهی : 30 بهمن 1389

مهلـت ثبـت نام بخش کتبی : 31فروردین 1390

تذکرات مهم:

ترجمه و مفردات : از كتاب تفسير الميزان علامه طباطبايي

مرحله استاني: براساس ترجمه و موارد واژگان(مفرداتِ) تفسير سوره « ذاريات»

مرحله كشوري : براساس ترجمه و موارد واژگان(مفرداتِ) تفسير سوره « ذاريات» و «صافات»

 

تفسير: از كتاب تفسير الميزان علامه محمد حسين طباطبايي

مرحله استاني: تفسير سوره « يس»

مرحله كشوري : تفسير سوره‌هاي « يس» و « ق »

 

تذكر:

* دانشجویان محترم فقط در یک رشته کتبی يا شفاهی می توانند ثبت نام نمایند.

* رشته هاي حفظ 1 و 3 جزء قرآن كريم مرحله ملي ندارد.

* منابع بخش كتبي مرحله بصورت Pdf در سايت موجود است، مقتضی است متقاضیان جهت دریافت منابع آزمون به فایل زیر مراجعه نمایند.

ترجمه و مفردات تفسیر

ثبت نام شما فقط وقتی تکمیل گردیده است که در انتهای مراحل ثبت نام و در صفحه ای مجزا کد رهگیری 10 رقمی را دریافت نموده باشید

جهت ثبت نام اینجا کلیک نمایید.