به اطلاع کلیه دانشجویان علاقمند به شرکت در انجمن های علمی دانشجوئی مرکز آموزش علمی – کاربردی گروه صنعتی صفا می رساند آخرین مهلت برای درخواست عضویت در انجمن های علمی دانشجوئی تاریخ 15/10/90 می باشد . کلیه دانشجویان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به امور فرهنگی مرکز مراجعه فرمایند .

 

شرایط عضویت

1 – دانشجویان کاردانی و کارشناسی ترم / پودمان دوم و سوم

2 – دانشجویانی که معدل نیمسال قبل آنان بالای 15 می باشد .