به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به شرکت در مسابقه کتبی قرآن مجید در قسمت تفسیر سوره انفال و ترجمه سوره انفال و اعراف در بین دانشجویان واحد استان مرکزی به میزبانی مرکز آموزش علمی ـ کاربردی شهید بابائی برگزار می گردد، کلیه دانشجویان جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 14/10/90 به امور فرهنگی (جناب آقای چراغی)مراجعه فرمایند.

تاریخ آزمون: شنبه 17/10/90 ساعت 10صبح