به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به شرکت در مسابقات ورزشی کشوری در رشته های زیر حداکثر تا تاریخ 13/10/90 به امور فرهنگی (جناب آقای چراغی) مراجعه فرمایند:

فوتبال چمنی برادران هندبال خواهران

هندبال برادران بسکتبال خواهران