به اطلاع کلیه دانشجویان علاقه مند به شرکت در مسابقات ورزشی استانی در رشته های زیر حداکثر تا تاریخ 13/10/90 به امور فرهنگی (جناب آقای چراغی) مراجعه فرمایند:

 

فوتسال برادران

فوتسال خواهران

تنیس روی میز خواهران