جدول دروس ارائه شده در نیمسال  اول  سال تحصیلی 95-94

برای دانشجویان مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار ترم4

ردیف

کد گروه

ظرفیت

کد کلاس

نام درس

کد استاد

نام استاد

تارخ امتحان

ساعت امتحان

روز

ساعت

تعداد واحد

تئوری

عملی

جمع

1

943004

 

203

مدیریت کسب و کار و بهره وری (مهارت مشترک)

 

خانم رضایی

23/10/94

10-30/8

چهارشنبه

18-16

2

-

2

2

404001

 

205

خارج ازدانشگاه

کارگاه ریخته گری

 

آقای خانمحمدیان

12/10/94

30/19-18

چهارشنبه

15-14

-

1

1

3

404002

 

201

رباتیک

 

آقای خرم

14/10/94

30/15-14

جمعه

14-12

2

-

2

4

404003

 

201

کارگاه تراشکاری

نصب، تعمیر و نگهداری ماشینهای CNC

 

آقای غرابی

16/10/94

12-30/10

جمعه

10-8

-

1

1

5

404004

 

105

 کارگاه تراشکاری

ماشین ابزار تولیدی

 

آقای سوا

18/10/94

12-30/10

جمعه

16-14

2

-

2

6

404005

 

105

کنترل اتوماتیک

 

آقای غرابی

20/10/94

12-30/10

جمعه

18-16

2

-

2

7

960003

 

107

انقلاب اسلامی

 

آقای امیرزاده

24/10/94

10-30/8

پنج شنبه

14-12

2

-

2

8

408601

408602

408603

408604

 

-

پروژه

 

 آقای پیروزهاشمی،

 آقای غرابی،

آقای خرم،

 آقای محمدلو،

16/10/94

20-30/18

-

-

-

2

2

9

408401

 

-

کارورزی 2

 

آقای پیروزهاشمی

15/10/94

20-30/18

-

-

-

2

2

 

جمع

10

6

16