به اطلاع آندسته از دانشجویان کاردانی و کارشناسی که در ترم مهر 94 درس کارورزی اخذ نموده اند می رساند

جهت انجام مراحل کارورزی طبق نمودار پیوست اقدام نمائید.

بدیهی است عواقب ناشی از عدم انجام به موقع کارورزی بر عهده دانشجو بوده و مرکز در خصوص مشکلات فارغ التحصیلی هیچ تعهدی نخواهد داشت.