کتاب حاضر برای استفاده دانشجویان کارشناسی متالورژی ، مکانیک و شیمی ، هم چنین برای مهندسانی که در صنعت اشتغال دارند نگاشته شده است. نکات فنی و علمی بسیار دقیقی در این کتاب مطرح شده است که در کمتر کتابی به صورت جامع و یک جا می توان یافت.

عنوان کتاب: اصول و مبانی مهندسی خوردگی
پدیدآورنده : منوچهر مداحی
ناشر: قم ، انتشارات فانوس اندیشه ، با همکاری انجمن خوردگی
سال انتشار : 1392
آدرس ناشر: قم ، خیابان ارم ، روبروی پاساژ قدس ، انتشارات فانوس اندیشه
تلفن تماس ناشر : 0251-7739392-7743445
آدرس نویسنده: ساوه ، میدان آزادی ، بلوار آزادی ، آزادی 29 ، مرکز آموزش علمی کاربردی گروه صنعتی صفا
تلفن نویسنده: 086-42402003الی 7