زمان حضور مدیر گروه برق آقای آریان مهر تاریخ انتشار : 19 بهمن 1393

روز یکشنبه مورخ 19/11/93 مدیر گروه برق جناب آقای آریان مهر ساعت 18-16 در مرکز حضور دارند

زمان انتخاب واحد تاریخ انتشار : 15 بهمن 1393

به اطلاع دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 روز پنجشنبه مورخ 16/11/93 آغاز می گردد.

انتخاب واحد تاریخ انتشار : 08 بهمن 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 از ساعت 9صبح چهارشنبه مورخ 15 بهمن شروع و تا روز شنبه مورخ 18بهمن

کارت امتحانات پایان ترم تاریخ انتشار : 09 دی 1393

به اطلاع دانشجویان می رساند جهت اطلاع از تاریخ و ساعت امتحانات پایان ترم، با مراجعه به سامانه کارت هوشمند قسمت برنامه امتحانات نسبت به چاپ کارت امتحان اقدام نمایند.

آرشیو رویدادها

کلاس کاربرد مکانیزمها با استاد آقای پیروزهاشمی تاریخ انتشار : 13 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویان مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی ترم3 می رساند

عدم تشکیل کلاسهای استاد آقای صدری نیا تاریخ انتشار : 13 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویانی که با استاد آقای صدری نیا درس دارند می رساند

عدم تشکیل کلاسهای استاد آقای حسن نژاد تاریخ انتشار : 13 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویانی که با استاد آقای حسن نژاد درس دارند می رساند

کلاس جبرانی درس دانش خانواده و جمعیت با استاد آقای امیرزاده تاریخ انتشار : 13 اسفند 1393

به اطلاع دانشجویانی که با استاد آقای امیرزاده درس دانش خانواده و جمعیت دارند می رساند

آرشیو اطلاعیه ها