تکمیل پرونده آموزشی دانشجویان کاردانی تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع دانشجویان کاردانی (ترمی ـ پودمانی)می رساند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود جهت فارغ التحصیلی به شرح ذیل اقدام نمایند.

تکمیل پرونده آموزشی دانشجویان کارشناسی تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود جهت فارغ التحصیلی به شرح ذیل اقدام نمایند.

غیبت بیش از 3 جلسه -حذف درس و درج نمره صفر تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند حضور دانشجویان در تمام جلسات درس الزامی است

تهیه فرم انتخاب واحد و کنترل دروس تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند

آرشیو رویدادها

"برنامه کارگاههای نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ساوه" تاریخ انتشار : 01 آبان 1393

"برنامه کارگاههای نیمسال اول  سال تحصیلی 94-93 مرکز فنی و حرفه ای شهرستان ساوه"

دانشجویان کاردانی حسابداری صنعتی پودمان 6که با خانم ثمری خلج درس پروژه دارند تاریخ انتشار : 29 مهر 1393

به اطلاع دانشجویان کاردانی حسابداری صنعتی پودمان 6 می رساند کلاس توجیهی پروژه صنعتی با استاد خانم ثمری خلج

دانشجویان کارشناسی حسابداری پودمانی که با خانم ثمری خلج درس پروژه دارند تاریخ انتشار : 29 مهر 1393

به اطلاع دانشجویان کارشناسی حسابداری پودمانی می رساند کلاس توجیهی درس پروژه با استادخانم ثمری خلج

دانشجویان خواهر که با استاد خانم زرداری درس تربیت بدنی 1 و 2 دارند تاریخ انتشار : 24 مهر 1393

به اطلاع دانشجویان خواهر که با استاد خانم زرداری درس تربیت بدنی 1 و 2 دارند می رساند کلاسها از روزشنبه

آرشیو اطلاعیه ها