تکمیل پرونده آموزشی دانشجویان کاردانی تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع دانشجویان کاردانی (ترمی ـ پودمانی)می رساند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود جهت فارغ التحصیلی به شرح ذیل اقدام نمایند.

تکمیل پرونده آموزشی دانشجویان کارشناسی تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل پرونده آموزشی خود جهت فارغ التحصیلی به شرح ذیل اقدام نمایند.

غیبت بیش از 3 جلسه -حذف درس و درج نمره صفر تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند حضور دانشجویان در تمام جلسات درس الزامی است

تهیه فرم انتخاب واحد و کنترل دروس تاریخ انتشار : 16 مهر 1393

به اطلاع کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی می رساند

آرشیو رویدادها

امتحان میان ترم درس حسابداری بهای تمام شده پیشرفته با استاد آقای مرادبکلو تاریخ انتشار : 29 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی ترم 3 می رساند

امتحان پایان ترم عملی تربیت بدنی خانمها تاریخ انتشار : 28 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان خواهر که با استاد خانم زرداری درس تربیت بدنی دارند می رساند

غیبت بیش از حدمجاز در درس ریاضی پیش تاریخ انتشار : 18 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان مشروح در ذیل می رساند به علت غیبت بیش از حد مجاز در درس ریاضی پیش با استاد خانم شرافت ضمن حذف درس نمره درس مذکور  طبق قوانین و مقررات آموزشی صفر منظور خواهد شد.

زمان برگزاری کلاسهای جبرانی با استاد سوا تاریخ انتشار : 03 آذر 1393

به اطلاع دانشجویان مهندسی فناوری ماشین افزار ترم3 و مهندسی ساخت و تولید پودمان5و6 می رساند

آرشیو اطلاعیه ها